Την Τρίτη 26 Απριλίου 2022 στις 18:00, πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Ηράκλειας διαδικτυακή εκδήλωση με διακεκριμένους καλεσμένους και εισηγητές. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι νέες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης του Δήμου, ενώ καλεσμένοι εισηγητές ανέπτυξαν θέματα που άπτονται της Δημόσιας Υγείας. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του διασυνοριακού έργου «HealthNET», στο οποίο ο Δήμος Ηράκλειας είναι Επικεφαλής Εταίρος. Το έργο «HealthNET» έχει προσθέσει ακόμη ένα εργαλείο στην φαρέτρα υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου, ενισχύοντας τις υποδομές δημόσιας υγείας στο Δήμο Ηράκλειας. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος πλέον βρίσκεται σε θέση να παρέχει υπηρεσίες απομακρυσμένης περίθαλψης, με την χρήση ειδικού οχήματος το οποίο διαθέτει υγειονομικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν.
Καλωσόρισμα
Γεώργιος Κουτσάκης, Δήμαρχος Δήμου Ηράκλειας
Εισηγήσεις
Πρωτοβάθμια Περίθαλψη: Δεδομένα 2 Ετών της Πανδημίας Γεώργιος Ατσαλάκης, Οικονομολόγος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Εργαστήριο Τεχνολογικών Προβλέψεων
Η έννοια της Δημόσιας Υγείας Αγγελική (Angela) Makris, Ερευνήτρια, Σχολή Δημόσιας Υγείας Πανεπιστήμιο Νότιας Φλόριδα Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής (USF)
Η Μονάδα Κινητής Ιατρικής Έργο HealthNET – Σκοπός και στόχοι έργου Αικατερίνη Καρασαββίδου, Εκπρόσωπος Αναδόχου
Η Κινητή Μονάδα και η συνεισφορά της Παναγιώτης Ανδρέου, Ιατρός, Επιστημονικός Επικεφαλής HealthNET

Την Τετάρτη 27 Απριλίου 2022 στις 18:00, πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Ηράκλειας διαδικτυακή εκδήλωση με διακεκριμένους καλεσμένους και εισηγητές. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι νέες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης του Δήμου, ενώ καλεσμένοι εισηγητές ανέπτυξαν θέματα που άπτονται της Δημόσιας Υγείας. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του διασυνοριακού έργου «HealthNET», στο οποίο ο Δήμος Ηράκλειας είναι Επικεφαλής Εταίρος. Το έργο «HealthNET» έχει προσθέσει ακόμη ένα εργαλείο στην φαρέτρα υγειονομικών υπηρεσιών του Δήμου, ενισχύοντας τις υποδομές δημόσιας υγείας στο Δήμο Ηράκλειας. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος πλέον βρίσκεται σε θέση να παρέχει υπηρεσίες απομακρυσμένης περίθαλψης, με την χρήση ειδικού οχήματος το οποίο διαθέτει υγειονομικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014 – 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και από εθνικούς πόρους των χωρών που συμμετέχουν.
Δημόσια συζήτηση με συμμετέχοντες τους
Πέτρος Σουκουλιάς – Συντονιστής, Ειδικός Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Advisor SEEMS P.C.
Γεώργιος Ατσαλάκης, Οικονομολόγος, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Εργαστήριο Τεχνολογικών Προβλέψεων
Ιωάννης Κουρκούτας, Αναπληρωτής Καθηγητής Εφαρμοσμένης Βιοτεχνολογίας, Τμήμα Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Παναγιώτης Ανδρέου, Ιατρός Κινητής Μονάδας Υγείας

Author

it@iknowhow.com
Total post: 12
Μετάβαση στο περιεχόμενο