Εταίροι του έργου «HealthNET»

Στην υλοποίηση του έργου «HealthNET» συμμετέχει το εξής εταιρικό σχήμα:

 • Επικεφαλής Εταίρος – Δήμος Ηράκλειας
 • Εταίρος 2 – Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” Ινστιτούτο
 • Εταίρος 3  – Δήμος Novo Selo
 • Εταίρος 4 –  Ένωση νεολαίας FENIKS Novo Selo

 

Δήμος Ηράκλειας (LB)

Στην καρδιά της Μακεδονίας, στο Βορειοδυτικό άκρο του Νομού Σερρών και στην αγκαλιά της εύφορης κοιλάδας του ποταμού Στρυμόνα, βρίσκεται ο Δήμος Ηράκλειας. Έχει μόνιμο πληθυσμό 21.400 κατοίκους και έκταση 448.790 στρ. Περιβάλλεται από τους Δήμους Σερρών και Σιντικής και από τους γειτονικούς Νομούς Θεσσαλονίκης και Κιλκίς, ενώ απέχει από τα αστικά κέντρα των Σερρών και της Θεσσαλονίκης 15 και 65 χλμ. αντίστοιχα και μόλις 20 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Βουλγαρία. Χαρακτηρίζεται από το έντονο πεδινό τοπίο με τις ποικιλόμορφες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, αλλά και από τη μοναδική σε κάλλος και περιβαλλοντική αξία λίμνη Κερκίνη και περιβάλλεται από τους ορεινούς όγκους των Κρουσσίων και του Βερτίσκο. Μετά τις τελευταίες μεταβολές στη διοικητική διάρθρωση της χώρας, ο Δήμος Ηράκλειας περιλαμβάνει 21 Κοινότητες, κάθε μία από τις οποίες έχει τη δική της ιστορική και πολιτισμική διαδρομή και διατηρεί το δικό της παραδοσιακό και εθιμοτυπικό χρώμα, δημιουργώντας ένα πλαίσιο γόνιμων πολυπολιτισμικών ανταλλαγών.

Ο Δήμος Ηράκλειας δεν παρουσιάζει προβλήματα στον πολιτικό του ρόλο. Η πολιτική εκπροσώπηση από τα μικρά χωριά είναι ικανοποιητική. Αναφορικά με τον αναπτυξιακό του ρόλο, ο Δήμος κάνει σημαντικές προσπάθειες για την συμμετοχή του στις διαδικασίες περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης. Βασικός σκοπός για τη σωστή λειτουργία του Δήμου είναι να εκμεταλλεύεται και να ασκεί τις πρόσθετες αρμοδιότητες που του παρέχονται στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του πολίτη από το πλησιέστερο σε αυτόν επίπεδο.

Ο Δήμος της Ηράκλειας έχει εκτενή εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Την τελευταία προγραμματική περίοδο συμμετείχε σε είκοσι δύο προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, το INTERRG, το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Υπουργείο Εσωτερικών.

 

 

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ” Ινστιτούτο (PB2)

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Ε.Φ.Ε.) «Δημόκριτος» είναι το μεγαλύτερο, διεπιστημονικό ερευνητικό κέντρο της χώρας, με πάνω από  50 χρόνια προσφοράς στην επιστήμη και στον άνθρωπο. Εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων  διατηρώντας τη διοικητική και οικονομική του αυτονομία. Το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» βρίσκεται στην Αγία Παρασκευή Αττικής, σε μια έκταση 600.000 τ.μ. με κτηριακή επιφάνεια 40,000 τ.μ.

Ο αρχικός στόχος του νεοσυσταθέντος Κέντρου ήταν η προώθηση της πυρηνικής έρευνας και τεχνολογίας για ειρηνικούς σκοπούς. Στο πλαίσιο αυτό, δόθηκε η ευκαιρία για επαναπατρισμό πολλών Ελλήνων επιστημόνων, που συνέβαλαν και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των υποδομών και την οργάνωση της επιστημονικής έρευνας και να τεθούν οι βάσεις για τις μεταπτυχιακές εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Κέντρου.

Αποστολή του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» είναι:

 • Η διεξαγωγή υψηλής στάθμης βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας
 • Η ανάπτυξη ανταγωνιστικής τεχνογνωσίας με στόχο την προαγωγή της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης της χώρας
 • Η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη
 • Η εκπαίδευση νέων επιστημόνων σε νέες ερευνητικές περιοχές και προηγμένες τεχνολογίες
 • Η αξιοποίηση και διάχυση της καινοτομίας στη χώρα
 • Η συνεργασία με ελληνικά και διεθνή Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργειών.

Στα Ινστιτούτα του Κέντρου διεξάγεται βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και συντονίζονται σημαντικές επιστημονικές, τεχνολογικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους τομείς Υγείας, Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας, Νέων Υλικών, Μικροηλεκτρονικής και Νανοτεχνολογίας, Περιβάλλοντος – Ενέργειας & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πυρηνικής Φυσικής & Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων, Πυρηνικής Τεχνολογίας & Ακτινοπροστασίας, ενώ αναπτύσσονται τεχνολογίες για τη μελέτη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» συμμετέχει σε δίκτυα αριστείας, ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και πλατφόρμες τεχνολογίας. Δείγμα της διεθνούς εμβέλειας του Κέντρου είναι και η επιτυχία σε προγράμματα Έρευνας & Ανάπτυξης, χρηματοδοτούμενα κατόπιν αξιολόγησης.

Σε εθνικό επίπεδο, η τεχνογνωσία και οι ερευνητικές υποδομές του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα και το καθιστούν μοχλό ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογιών, μεταφοράς τεχνογνωσίας και τεχνολογίας καθώς και φορέα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Στα παραπάνω θα πρέπει να προστεθούν τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, η δημιουργία τεχνοβλαστών από επιστήμονες του Κέντρου και οι δημοσιεύσεις σε κορυφαία περιοδικά με κριτές.

Το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» έχει συμβάλει αποφασιστικά:

 • στην προαγωγή και αναγνώριση της ελληνικής ερευνητικής κοινότητας
 • στην ανάπτυξη, διάχυση και μεταφορά τεχνογνωσίας σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς
 • στον επαναπατρισμό επιστημόνων και στην αποτροπή διαρροής σημαντικού «επιστημονικού κεφαλαίου» στο εξωτερικό
 • στη στελέχωση της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας και παραγωγικών φορέων με ερευνητικό προσωπικό υψηλού επιπέδου.

Στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας, που τα τελευταία χρόνια έχουν φέρει τον «Δημόκριτο» δυναμικά στο προσκήνιο, συγκαταλέγονται οι εξής δράσεις:

 • Hellenic Forum for Science, Technology and Innovation, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο έχει καθιερωθεί ως σημείο συνάντησης των Ελλήνων επιστημόνων της Διασποράς και του εσωτερικού και έχει αναπτύξει ένα ισχυρό δίκτυο αμφίδρομων συνεργασιών ακολουθώντας διεθνή πρότυπα.
 • Έκθεση καινοτομίας, η οποία αποτελεί μία μόνιμη έκθεση με δυναμικό χαρακτήρα, όπου παρουσιάζονται πάνω από 100 πρωτοπόρα ερευνητικά αποτελέσματα, τα οποία ανανεώνονται με βάση την επιτευχθείσα πρόοδο.
 • Συνεδριακό Κέντρο του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δ», το οποίο αποτελεί ένα σύμπλεγμα αιθουσών, εντευκτηρίων και αμφιθεάτρων με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα, για την υποστήριξη και φιλοξενία συνεδρίων.
 • Τεχνολογικό και Επιστημονικό Πάρκο Αττικής» (Τ.Ε.Π.Α.) “Λεύκιππος”, που λειτουργεί αφενός μεν ως «θερμοκοιτίδα» για νεοφυείς επιχειρήσεις και αφετέρου ως «επιταχυντής» για τις υπάρχουσες τεχνολογίες και δράσεις, στηρίζει την επιχειρηματικότητα, συμβάλλοντας έτσι στη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της Χώρας, με στόχο τη στήριξη της οικονομίας.
 • Θεσμοθετημένες εκπαιδευτικές δράσεις: θερινό Σχολείο, Βραδιά Ερευνητή, στοχευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, επισκέψεις λυκείων σε μοναδικά εθνικής εμβέλειας εργαστήρια και υποδομές.

 

 

 

Δήμος Novo Selo (PB3)

O Δήμος Νόβο Σέλο είναι ένας δήμος στην ανατολική ΠΓΔΜ. Novo Selo είναι επίσης το όνομα του χωριού, όπου βρίσκεται η έδρα του Δήμου. Novo Selo σημαίνει «Νέο Χωριό». Σύμφωνα με την τελευταία εθνική απογραφή από το 2002, ο δήμος έχει 11.567 κατοίκους. Το εύφορο έδαφος, το ήπιο εύκρατο κλίμα και η αφθονία του νερού και του δάσους έχουν προσφέρει ευνοϊκές συνθήκες για φαγητό και οικισμό από τους αρχαίους χρόνους.

Ο Δήμος έχει αρκετά τουριστικά αξιοθέατα, όπως είναι για παράδειγμα οι Καταρράκτες Koleshino και Smolare, οι πηγές Μokrino που βρίσκονται στους πρόποδες του βουνού Belasica και ο αρχαιολογικός χώρος  “Crveno Pole” ή “Red Field”  που βρίσκεται 15 χλμ. βόρεια του Δημοτικού κέντρου Νοvo Selo, 8,5 χλμ. βόρεια του χωριού Barbarevo. Σε ένα οροπέδιο στο κέντρο του Red Field, υπάρχει ένας διασκορπισμένος οικισμός. Στον τομέα μερικών εκταρίων υπάρχουν μερικά αντικείμενα που αποκαλύπτουν τη ζωή και την τοπική οικονομία των αρχαίων κατοίκων. Ο ποταμός Belogasica χωρίζει τον οικισμό σε δύο μέρη, το βόρειο τμήμα που ονομάζεται Janina Cheshma και το νότιο μέρος το όνομα Papri. Το Papri έχει δύο αρχαιολογικά αντικείμενα. Το πρώτο αντικείμενο βρίσκεται στο νότιο τμήμα του οικισμού. Είναι τα ερείπια ενός ιδρύματος από ένα κτίριο που κατασκευάστηκε σε ένα βράχο βράχου. Το ίδρυμα έγινε με πέτρα και χώμα. Ο εξωτερικός χώρος που περιβάλλει το ίδρυμα έχει τα ερείπια πρόσθετων τοίχων. Το δεύτερο αντικείμενο κατασκευάστηκε από πέτρινους και λάσπης τοίχους, χρησιμοποιώντας την τεχνική κατασκευής “opus incertum”. Και τα δύο αντικείμενα χτίστηκαν πάνω στο βράχο και ακολουθούν την καμπύλη του βράχου προς τα νότια. Είναι αγκυροβολημένοι στο βράχο και επομένως είναι πολύ σταθεροί.

Νοτιοανατολικά του οικισμού είναι η θέση του Gradishte . Στην κορυφή ενός λόφου, που έχει απότομα και απρόσιτα βράχια, βρίσκονται τα ερείπια ενός “κάστρου”, ένα αμυντικό φρούριο που παρέχει προστασία στους πολίτες σε περίπτωση κινδύνου. Τα υπόλοιπα της θεμελίωσης αποκαλύπτουν την ογκώδη οχύρωση της δομής.

Μια νεκρόπολη βρίσκεται στον πρώτο λόφο από τα νοτιοανατολικά. Είναι γνωστή από τους ντόπιους πολίτες ως “Goosharova Chookarka”, που σημαίνει “Lizard Hill”. Πέτρινα στέμματα σηματοδοτούν τους τάφους στην επιφάνεια της γης. Η ταφή σε αυτή τη νεκρόπολη ξεκίνησε το 100 μ.Χ. και διήρκεσε μέχρι τα τέλη του 300 μ.Χ. Πενήντα μέτρα δυτικά της νεκρόπολης Lizard Hill, υπάρχουν τα ερείπια μιας άλλης νεκρόπολης με διαφορετικές ταφικές τελετουργίες, που ονομάζεται Hill Spasov. Οι τάφοι εδώ σκαμίστηκαν στο βράχο και ο ίδιος βράχος χρησιμοποιήθηκε για να καταλάβει τις θέσεις με μια πέτρινη πλάκα. Ο τόπος αυτός χρησιμοποιήθηκε ως νεκρόπολης από τον 4ο αιώνα. Ο Δήμος του Novo Selo φιλοξενεί ένα πολιτιστικό ίδρυμα που ονομάζεται House of Culture Jane Sandanski. Ο Πολιτιστικός Οίκος λειτουργεί για είκοσι χρόνια και παρέχει στην κοινότητα πολιτιστικές δραστηριότητες, μαζί με παρουσιάσεις, στους τομείς της ζωγραφικής, του θεάτρου, του θεάτρου και της μουσικής, της λογοτεχνίας και της εκπαίδευσης.

 

 

Ένωση νεολαίας FENIKS Novo Selo (PB4)

Η Ένωση Νεολαίας Feniks – Novo Selo είναι μια ένωση πολιτών που αποτελείται από την επιθυμία συμμετοχής των πολιτών για την άσκηση, τη φροντίδα και το συντονισμό των συμφερόντων και των πεποιθήσεών τους και την εκτέλεση διαφόρων δράσεων και δραστηριοτήτων. Οι πολίτες συμμετέχουν στην Ένωση Νεολαίας – Feniks – Novo Selo, με σκοπό την επίτευξη ενός ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος, το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες εμπειρογνωμοσύνης και άλλης βοήθειας. Η YA Feniks – Novo Selo, ως ένωση πολιτών, θα επιτύχει τους στόχους, τα καθήκοντα και τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τις σχέσεις που διέπονται από το Σύνταγμα της χώρας, μέσω του Καταστατικού της, καθώς και με τα Καταστατικά άλλων οργανισμών ή κοινοπραξιών που θα εκπροσωπούν ένα εθνικό όργανο που θα εργαστεί στον τομέα της νεολαίας (σε περίπτωση συμμετοχής σε ένωση ή κοινοπραξία), καθώς και με άλλους νομικούς κανόνες που ρυθμίζουν θέματα στον τομέα αυτό. Το YA Feniks – Novo Selo είναι οργανωμένο και λειτουργεί σε ολόκληρη την επικράτεια της χώρας. Οι πολίτες συνδέονται με την YA FENIKS -Novo Selo με στόχο την επίτευξη ευρύτερου κοινού ενδιαφέροντος και συγκεκριμένων στόχων, όπως:

 • επιβεβαίωση και ενεργοποίηση του νεαρού πληθυσμού για την καλύτερη προώθηση των συμφερόντων τους
 • έναρξη της συμμετοχής των νέων σε όλες τις σφαίρες της ανθρώπινης ζωής
 • υπεράσπιση και προστασία των δικαιωμάτων των νέων γενικότερα, ανεξάρτητα από το θρησκευτικό, εθνικό, φύλο, σεξουαλική ή οποιαδήποτε άλλη σχέση τους
 • προαγωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 • προληπτική δράση για την πρόληψη των εκφυλιστικών φαινομένων στην κοινωνία καθώς και από εθιστικές ασθένειες
 • ενεργός εργασία στον τομέα της οικολογίας και της προστασίας του περιβάλλοντος
 • προώθηση της χώρας πέρα ​​από τα σύνορα και ενσωμάτωση σε ευρωπαϊκές και παγκόσμιες ενώσεις.

Author

it@iknowhow.com
Total post: 12
Μετάβαση στο περιεχόμενο