Την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 στις 14:00 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η Τελική Εκδήλωση του έργου (Δράση 2.1.2) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» με ακρωνύμιο «HealthNET», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG IPA CBC «Ελλάδα – Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας 2014-2020». Την εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά για λόγους προστασίας από τον Covid-19, διοργάνωσε ο Δήμος Ηράκλειας, που είναι ο Κύριος Δικαιούχος του έργου. Το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει ζωντανά μέσω ζουμ. Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι του Δήμου και των υπολοίπων Εταίρων του έργου, ο Ανάδοχος του έργου, ο Επιστημονικός Υπεύθυνος – Ιατρός του οχήματος της «HealthNET», καθώς και διακεκριμένοι καλεσμένοι και εισηγητές. Παρουσιάστηκε το έργο καθώς και τα αποτελέσματα του από όλους τους Εταίρους. ενώ οι προσκεκλημένοι ομιλητές ανέπτυξαν θέματα σχετικά με τη Δημόσια Υγεία και τη σημασία του συγκεκριμένου έργου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε κλείνοντας με σύνοψη από σημαντικά σημεία από τη συνάντηση εκ μέρους του συντονιστή και λίγα λόγια από τον Δήμαρχο Ηράκλειας, ο οποίος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τη σύμπραξη και την ομάδα διαχείρισης του έργου. Υπογράμμισε παράλληλα τη σημασία του έργου που έχει αναδειχθεί όχι μόνο από τη βιβλιογραφία αλλά και από δηλώσεις των κατοίκων όπως μεταφέρονται από την ομάδα δράσης στο πεδίο.

Εναρκτήρια ομιλία Λεωνίδας Σκερλετόπουλος – Συντονιστής

Καλωσόρισμα Γεώργιος Κουτσάκης, Δήμαρχος Δήμου Ηράκλειας

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Επικεφαλής Εταίρου, Δήμος Ηράκλειας Κωνσταντίνα Ρουμανά – Σύμβουλος του Επικεφαλής Εταίρου

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Εταίρου 2, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Όμηρος Παπαδόπουλος, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Εταίρου 3, Δήμος Νόβο Σέλο κ. Zvonko, εκπρόσωπος των Εταίρων 3 και 4

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Εταίρου 4, Κέντρο Νεότητας Νόβο Σέλο κ. Zvonko, εκπρόσωπος των Εταίρων 3 και 4

Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα θέματα υγείας 2021-2027 Ευστάθιος Σιδηρόπουλος – Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΑΠΘ

Καινοτόμες εφαρμογές νέων τεχνολογιών υγείας προς όφελος ευάλωτων ομάδων Ιωάννα Δράτσιου – Ερευνήτρια του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας

Αποτελέσματα του “HealthNET” στο Δήμο Ηράκλειας Παναγιώτης Ανδρέου, Ιατρός, Επιστημονικός Επικεφαλής HealthNET

Author

it@iknowhow.com
Total post: 12
Μετάβαση στο περιεχόμενο