Τελική Εκδήλωση ολοκλήρωσης του έργου «HealthNET»

  Την Τετάρτη 25 Μαΐου 2022 στις 14:00 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η Τελική Εκδήλωση του έργου (Δράση 2.1.2) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» με ακρωνύμιο … Συνεχίστε να διαβάζετε το Τελική Εκδήλωση ολοκλήρωσης του έργου «HealthNET».