Συνάντηση μεταξύ των Εταίρων του Έργου με σκοπό την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU)

HEALTHNET: PRIMARY HEALTHCARE NETWORK ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ο Δήμος Ηράκλειας, Επικεφαλής Εταίρος του έργου με τον τίτλο: “Primary Healthcare Network” και το ακρωνύμιο “HealthNET”, διοργανώνει μία Συνάντηση μεταξύ των Εταίρων του … Συνεχίστε να διαβάζετε το Συνάντηση μεταξύ των Εταίρων του Έργου με σκοπό την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU).